JĘZYK ANGIELSKI W KSN NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

W dzisiejszych czasach znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest równie ważna, jak języka rodzimego. Dlatego – wybierając szkołę dla dziecka – warto przyjrzeć się jej metodom nauczania języków obcych.

Od poczatku istnienia KSN języka angielskiego jest dla nas jednym z priorytetów. Katolickie Szkoły Niepubliczne w Pruszczu Gdańskim w swej ofercie edukacyjnej mają język angielski, niemiecki i hiszpański. Nauka angielskiego zaczyna się już w zerówce. Wraz z przechodzeniem kolejnych etapów kształcenia wzrasta liczba godzin z języków obcych do 7 lekcji tygodniowo dla gimnazjum (60% więcej niż w szkołach publicznych), co pozwala na intensywniejszą naukę. Choć jesteśmy niewielką szkołą, zatrudniamy aż trzy anglistki, które wprowadzają dzieci w tajniki języka. Uczą także poprzez zabawę czy wykorzystanie multimediów. Organizowane są "English Days" czy konkursy językowe. Przynoszą one mnóstwo frajdy z zapoznawania się z krajami anglojęzycznymi, ich kulturą, kuchnią, różnorodnością, pozwalają przyswoić dużą dawkę słówek w bardzo atrakcyjnej formie.

Klasa 6, co roku od marca ma zajęcia języka angielskiego z wykorzystaniem laptopów. Przez ten czas uczniowie rozwiązują testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty oraz tworzą własne projekty.

Duży nacisk kładziemy na wykorzystanie multimediów w nauczaniu języka obcego. Uczniowie oglądają programy w wersji oryginalnej oraz sami prowadzą lekcje tworząc prezentacje.
 
Klasa 4 i 5 prowadzi korespondencję z rówieśnikami z zagranicy. Współpraca ta pomaga nie tylko doskonalić umiejętności językowe lecz także kształtować światopogląd kulturowy.

Ponadto kilka razy w roku gościmy na zajęciach wolontariuszy z AIESEC. W grudniu odwiedził nas Thiago z Brazylii oraz Iwona z Ukrainy. Uczniowie chętnie zadają pytania gościom, a także opowiadają im o polskiej kulturze i zwyczajach, spontanicznie zagadując podczas przerw. Lekcje z gośćmi z zagranicy są niezwykle motywujące dla uczniów.

Nasza placówka aktywnie współpracuje z lokalnymi szkołami organizując corocznie Powiatowy Konkurs Języka angielskiego dla klas VI.  

Również w kalendarz naszej szkoły na stałe wpisany jest Dzień Angielski, który od kilku lat przygotowywany jest dla całej społeczności szkolnej i za każdym razem ma inną formułę. Jest to doskonała okazja dla uczniów do zaprezentowania umiejętności językowych, aktorskich, plastycznych i tanecznych.
 
Nasi uczniowie biorą udział w wojewódzkich konkursach językowych takich jak: Megaolimpiada Wiedzy, Quiz  Wiedzy o krajach anglojęzycznych oraz Konkurs Kuratoryjny. 

Ponadto nauczyciele angliści dbają o podnoszenie jakości swojego nauczania korzystając z porad konsultantów metodycznych i szkoleń. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy projekt "Teacher Development" w ramach programu ERASMUS+. Dwie nauczycielki pojechały na kursy szkoleniowe do Cambridge.

Uczniowie gimnazjum KSN uczą się języka angielskiego pięć godzin w tygodniu, w tym m.in. pracując na laptopach. Tworzą wypowiedzi ustne, pisemne, prezentacje multimedialne oraz projekty. Zajęcia prowadzone są tylko w języku angielskim, łącznie z komentarzami i poleceniami. Uczniowie inicjują i prowadzą lekcje również wyłącznie po angielsku. Samodzielnie przygotowują materiały (prezentacje multimedialne, artykuły, sprawozdania). Część tych prac umieszczamy później na stronie internetowej szkoły.

e-Twining - współpracujemy z europejskimi szkołami i korespondujemy w języku angielskim.

W klasie trzeciej w ramach przygotowań do egzaminu gimnazjalnego regularnie odbywają się próbne testy, które są omawiane później na zajęciach.

Uczniowie pracują dwie godziny w tygodniu na konwersatoriach – kształtują swoje umiejętności praktycznego komunikowania się w języku angielskim. Podczas zajęć zmagają się z zagadnieniami o tematyce codziennej (jak zrobić zakupy, jak poprosić o pomoc, jak się odnaleźć w miejscu, w którym nie mówi się po polsku) ale także uczą się poprawnej prezentacji, rozwiązywania problemów oraz kreatywnie pracują z językiem, poznając przy tym różne elementy wymowy języka angielskiego (akcenty, zapisy fonetyczne, itp).

Raz w semestrze uczniowie Gimnazjum omawiają lekturę w języku angielskim. Dzięki temu nie tylko poznają nowy zasób słów, ale także uczą się wyrażania opinii na dany temat, wyciągania wniosków itp.

Zajęcia w Gimnazjum wzbogacane są podobnie jak w przypadku Szkoły Podstawowej w warsztaty prowadzone co roku przez studentów z zagranicy, w ramach programu AIESEC.